IKB Nederland

IKB Nederland is een bedrijf dat kwaliteitskeurmerken ontwikkelt in de dierhouderij, de veterinaire sector en de voedselproducerende sector. De laatste jaren is er meer vraag naar keurmerken die dicht bij de consument staan. De vraag naar het ontwikkelen van keurmerken voor bijvoorbeeld dierenasiels of streek producten neemt toe. IKB Nederland kan voor iedere groep klanten een keurmerk ontwikkelen.

Het keurmerk IKB Nederland staat voor dierwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.

Projecten voor IKB Nederland

IKB Nederland is een bedrijf dat kwaliteitskeurmerken ontwikkelt in de dierhouderij, de veterinaire sector en de voedselproducerende sector. De laatste jaren is er meer vraag naar keurmerken die dicht bij de consument staan. De vraag naar het ontwikkelen van keurmerken voor bijvoorbeeld dierenasiels of streek producten neemt toe. IKB Nederland kan voor iedere groep klanten een keurmerk ontwikkelen.

Medicijn registratie

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid is verantwoordelijk voor medicijn registratie en heeft middels wetgeving toegang tot een deel van deze gegevens. DeGroSolutions richt de systemen zo in dat er buiten de wettelijke verplichtingen geen persoonsgegevens worden doorgezet. DeGroSolutions laat een onafhankelijke EDP auditor de controle uitvoeren op de systemen om steeds deze waarborg te kunnen afgeven.

DeGroSolutions heeft voor IKB Nederland de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangewezen databanken voor de registratie van antibiotica voor de verschillende soorten landbouwhuisdieren ontwikkeld en beheert deze.

Ook voor registratiesystemen in de veterinaire sector en voor gezelschapsdieren ontwikkelt DeGroSolutions continu aan persoonlijke dierdossiers.

Identificatie en Registratie van dieren (I&R)

Voor IKB Nederland ontwikkelt DeGroSolutions registratiesystemen en databanken. Enkele voorbeelden van databanken die door DeGroSolutions zijn ontwikkeld en worden beheerd zijn de I&R voor paarden, varkens, schapen, geiten, runderen en konijnen. Maar ook de registratie van dierchips in I&R van honden- en paardenpaspoorten wordt uitgevoerd door IKB Nederland.